บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : จ.หนองบัวลำภู