โกดังสินค้า
12 x 12 ตร.ม
สถานที่ปลูกสร้าง : อุดรธานี