บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : บ้านตาด อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 79 วัน