บ้านเดี่ยว สองชั้น
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : จ.หนองคาย
ระยะเวลาก่อสร้าง : 145 วัน