บ้านเดี่ยว สองชั้น
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : จ.อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 160 วัน