บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : จ.ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 125 วัน