ตกแต่งภายนอกและภายใน
อาคารพานิชย์ 2 ชั้น
ระยะเวลาดำเนินการ : 50 วัน