สำนักงาน บ. เอ.เอส.เอ.พี โฮม บิลเดอร์ จำกัด
สำนักงาน 2 ชั้น
สถานที่ปลูกสร้าง : อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 110 วัน