บ้านเดี่ยว สองชั้น
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 130 วัน