หอพัก
รายละเอียด : หอพัก 3 ชั้น จำนวน 24 ห้อง
สถานที่ปลูกสร้าง : ต.สามพร้าว จ.อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 190 วัน