กุฏิ
23 ตร.ม. ( 1 หลัง )
กุฏิ จำนวน 5 หลัง
สถานที่ปลูกสร้าง : อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 130 วัน