บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
91 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
สถานที่ปลูกสร้าง : ชุมชนไทยสมุทร อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 55 วัน