ห้องแถว 5 ห้อง
ห้องแถว ชั้นเดียว จำนวน 5 ห้องนอน
สถานที่ปลูกสร้าง : ติดกับบิ๊กซีอุดร
ระยะเวลาก่อสร้าง : 150 วัน