บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
180 ตร.ม
2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ
1 ห้องทานอาหาร, 1 ห้องครัว และโรงจอดรถ
สถานที่ปลูกสร้าง : อุดรทราเวลลอร์จ รีสอร์ท อุดรธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง : 75 วัน